Priser og årskort

Billettpris:

Voksne: kr 180,-
Barn 3 - 15 år: kr 80,-
Barn 0-2 år: Gratis

Årskort:
Familie: kr 950,-
Enkeltpersoner: kr. 390,-

Barneårskort (fra 3-15 år): kr. 285.-
Alderspensjonister (67+): kr 285,-

Vi har gratis parkering.

Vi har flotte gavekort på både årskort og enkeltbilletter!
Send oss en e-post på: mail@atlanterhavsparken.no eller ta kontakt på tlf. 70 10 70 60