Vi skal bli Norges første marine Vitensenter

Vi har fått den gode nyheten om at vi, som en del av utviklingen vår som akvarium, skal bli det første marine vitensenteret i Norge. 

Per i dag er det 10 vitensenter i Norge, men ingen som handler om livet i havet og hvordan vi forvalter havressursene våre. 

Søknaden ble sendt til Forskningsrådet og tilbakemeldingene var kjempegode. Det endte med høytidelig besøk av Kunnskap og integreringsminister Jan Tore Sanner, som sammen med lokale politikere kom med den gode nyheten om at nå var den statlige delen av finansieringen på plass. 

Formålet til vitenprogrammet "er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv". Og nå skal vi lage det første med havet som tema.

En ekstra stor takk til Ålesund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og ikke minst, Sparebanken Møre, som alle har støttet oss også finansielt!

Kjempespennende, vi gleder oss!